Servis

Kolesá Equator sú zostavené zo štandardných dielov dostupných prakticky kdekoľvek. Nižšie nájdete podrobný popis jednotlivých komponentov spoločne s informáciami, ako sa o kolesá starať a ako servisovať.

K cenám je nutné pripočítať balné a poštovné 8 EUR.

Údržba a montáž

1. Montáž kazety

Riaďte sa montážnymi pokynmi výrobcu kazety a/alebo využijte služby odborného servisu.

2. Nalepenie galusky/nasadenie plášťa

Riaďte sa montážnymi pokynmi výrobcu galusky/plášťa a/ alebo využijte služby odborného servisu. Odporúčame použiť galusky TUFO, lepené pomocou obojstrannej galuskovej pásky TUFO. Na rozdiel od tekutých a agresívnych lepidiel je páska TUFO k ráfiku šetrnejšia a ochráni ráfik pred možným poškodením/ odtrhnutím styčnej karbónovej vrsty pri odstraňovaní galusky z ráfika neodborným spôsobom.
Odporúčaný tlak: podľa pokynov výrobcu galusky, v prípade plášťa max. 8 bar.

Ak dostanete kolesá s už nalepenými galuskami (túto službu ponúkame zadarmo), po vybratí z prepravného boxu ihneď nahustite.

3. Upnutie kolies do rámu bicykla

Pri upnutí kolesa do rámu použijte priložené rýchloupináky (súčasť servisného balíčka), využijte služby odborného servisu.

4. Montáž brzdových klátikov

Použite výhradne priložené brzdové klátiky (súčasť servisného balíčka). Pri použití iných, ako priložených brzdových klátikov môže dôjsť k nevratnému poškodeniu či úplnému zničeniu brzdnej plochy. U plášťových ráfikov dbajte na presné nastavenie brzdových klátikov podľa rysky na ráfiku.Využijte služby odborného servisu.

5. Údržba

a) Dôkladne sa o kolesá starajte, pravidelne umývajte a zbavujte kolesá nečistôt, najmä po jazde v daždi alebo v prašnom prostredí. Na náboje nestriekajte tlakovou vodou.
b) Dbajte na čistotu brzdnej plochy a brzdových klátikov. Pred každou jazdou skontrolujte stav brzdových klátikov. Zbavte brzdové klátiky všetkých nečistôt, najmä potom ostrých častí, ktoré môžu poškodiť brzdnú plochu ráfika. Ak zistíte výrazný úbytok brzdnej vrstvy (nie je už vidieť drážka), okamžite brzdové klátiky vymeňte!
c) Pravidelne kontrolujte kvalitu a stav ložísk. Najmä po jazde v daždi alebo v prašnom prostredí, nechajte skontrolovať a znovu premazať vazelínou rotujúce časti náboja a ložiská odborným servisom.
d) Ak koleso vykazuje bočnú hádzavosť, nechajte ho precentrovať odborným servisom.
e) Ak je brzdenie trhavé alebo sa pri ňom ozýva nepríjemný piskot, vykonajte kontrolu brzdových klátikov a brzdnej plochy ráfika. Tento jav spôsobujú mechanické nečistoty alebo nánosy na ráfiku či brzdových klátikoch.
Mechanické nečistoty z ráfika a klátikov odstránite jemným brúsnym papierom, prípadne využite služby odborného servisu.
f) Ak je ráfik poškodený štrukturálne (napr. prasklina v dôsledku nabehnutia na prekážku), nepokračujte v jazde a kontaktujte naše servisné centrum.
g) Pri brzdení v dlhých zjazdoch nechajte ráfiky počas zjazdu ochladiť úplným uvoľnením brzdových pák po každej zákrute. V opačnom prípade, teda pri neprerušenom agresívnom brzdení, môže dôjsť k dosiahnutiu extrémne vysokých teplôt a nevratnému poškodeniu ráfika, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
Pokiaľ k takému poškodeniu dôjde, nepokračujte v jazde a kontaktujte naše servisné centrum.

Náhradné diely a ich ceny

Brzdové klátiky

Používajte priložené brzdové klátiky (súčasť servisného balíčka), ktoré sú vyvinuté špeciálne pre naše kolesá. U iných než priložených brzdových klátikov môže prísť k nevratnému poškodeniu či úplnemu zničeniu brzdnej plochy.
Naše brzdové klátiky sú kombináciou prírodného korku a tzv. PCM gumy (Phase Change Material). To znamená, že materiál klátika je stabilný a pri výraznej zmene teploty nemäkne ani netvrdne. Preto si zachováva dobré brzdné vlastnosti za studeného počasia, ale aj v tiahlom zjazde v lete.

Cena za sadu (2ks) brzdových klátikov (vrátane dopravy): 13 €

Lúče, niple, podložky

Lúče a niple: Sapim Race alebo DT Competition, SAPIM CX RAY alebo DT AeroComp pri modeloch na kotúčových brzdách

Model Lúče predok Lúče zadné koleso pravá strana (kazeta) Lúče zadné koleso ľavá strana
Equator 30
galuska (WH 133)
280 mm 283 mm 279 mm
Equator 45
galuska (WH 136)
266 mm 269 mm 264 mm
Equator 35 C
plášť (WH 260)
275 mm 279 mm 273 mm
Equator 45C disc
plášť (WH 181)
270 mm 268 mm 272 mm
Equator 50 C
plášť (WH 261)
259 mm 261 mm 256 mm
Equator 80 C
galuska (WH 139)
232 mm 235 mm 232 mm
Equator 45 disc
galuska (WH 136)
271 mm 272 mm 274 mm

Vďaka externým niplom môžete koleso v prípade potreby docentrovať doma, alebo využiť služby najbližšieho servisu. Kolesá si väčšinou po prvých pár kilometroch ,,sadnú’’ a po tomto úvodnom docentrovaní už vydržia v rovnakom stave aj tisícky kilometrov.

Kolesá zo sekcie MTB, gravel a cestná s kotúčovými brzdami sú vypletané s tenziou 110-115 kg na strane kazety u zadného kolesa a s tenziou 100-105 kg na strane kotúča u predného kolesa. Dĺžka lúčov je v tomto prípade 298 mm pre predné aj pre zadné koleso (obe strany).

Kola ze sekce silniční s čelisťovými brzdami jsou vyplétána s tenzí 90–120 kg u předních kol a 110–130 kg u zadních kol na straně kazety.

Náboje

Typovo ide o model PowerWay R13, veľmi rozšírený a spoľahlivý model, ktorý sa dá ľahko zohnať.

Cena predného náboja: 1199 Kč
Cena zadného náboja: 1799 Kč

Orech

PowerWay R13 s 3 zástavkami

Cena orechu SH / SRAM/ Campagnolo: €44
Cena orechu XDR: €52

Ložiská

Odporúčame ložiská pravidelne kontrolovať, obzvlášť po jazde v mokrom prostredí, a pravidelne premazávať vazelínou. Pri čistení nestriekajte na stredy tlakovou vodou (WAP), pretože ani zapúzdrené ložiská jej preniknutiu nezabránia.

Parametre v prípade nutnosti výmeny:

Model Rozměr Ložiska přední kolo Ložiska zadní kolo
Equator 30
(WH 133)
30 x 25 mm 2 x 699 3 x 6802 + 1 x 6902
Equator 45 (WH 136) 45 x 25 mm 2 x 699 3 x 6802 + 1 x 6902
Equator 80 (WH 139) 80 x 25 mm 2 x 699 3 x 6802 + 1 x 6902
Equator 35C (WH 260) 35 x 27 x 19 mm 2 x 699 3 x 6802 + 1 x 6902
Equator 50C (WH 261) 50 x 27 x 19 mm 2 x 699 3 x 6802 + 1 x 6902
Equator 45 disc (WH 136) 45 x 25 mm 2 x 6803 3 x 17287 + 1 x 6803
Equator 45C disc (WH 281) 45 x 27 x 19 mm 2 x 6803 3 x 17287 + 1 x 6803

Ráfik

Cena ráfika - galuskový, do 80 mm: 4999 Kč
Cena ráfika - galuskový, 80 mm: 6499 Kč
Cena ráfika - plášťový: 6499 Kč
Cena ráfika - MTB: 7499 Kč

Ráfiky nepredávame samostatne, ide o servisný diel pre našich zákazníkov.

Reklamácia a servis v našom servisnom centre

Servis vás vždy po preskúmaní bude kontaktovať s návrhom a cenou riešenia.

Kolesá prijímame do servisu čisté, v opačnom prípade účtujeme poplatok za vyčistenie 200 Kč/ pár.
Pre vybavenie vašej reklamácie vyplňte a priložte ku kolesám reklamačný protokol a kópiu faktúry alebo účtenky.

V prípade, že nemáte tlačiareň, stačí údaje vypísať čitateľne paličkovým písmom.

Reklamačný a servisný protokol

Na stiahnutie: Reklamačný a servisný protokol

 

Záručné podmienky

Záruka sa vzťahuje

Predávajúci poskytuje na tovar dvojročnú záručnú lehotu na konštrukčné vady a prvého majiteľa tovaru. Kupujúci musí mať doklad o kúpe tovaru. Záruka sa začína dňom nákupu tovaru.

Záruka sa nevzťahuje

a) Na škody spôsobené pádom, nárazom, nedostatočnou údržbou, použitím na iné účely, ako je výrobok určený, nedodržanie návodu na manipuláciu.
b) Na diely alebo časti kolies ako sú brzdové klátiky, lúče, ložiská, brzdná plocha ráfikov, dekoračné etikety, kozmetické nedokonalosti povrchu a tým pádom podliehajúce prirodzenému opotrebovaniu v dôsledku samotnej jazdy.
c) Na rozcentrovanie kolesa resp. stráty napätia lúčov. Jedná sa o prirodzený jav v dôsledku samotnej jazdy.
d) Na tovar, ktorý bol akokoľvek upravený/modifikovaný.
e) Na tovar, pri ktorom bolo poškodené alebo úplne odsránené sériové výrobné číslo, alebo keď užívateľ použil neoriginálny alebo nekompatibilný náhradný diel, alebo taký diel, ktorý nebol schválený predávajúcim.
f) Na poškodenie brzdnej plochy ráfika v dôsledku použitia iných, ako originálnych, brzdových klátikov a/ alebo chybnej inštalácie- polohy brzdových klátikov.
g) Na poškodenie, prebrzdenie alebo tzv. prepálenie brzdovej plochy. Ide o prirodzené opotrebovanie v dôsledku samotnej jazdy a / alebo neúmerného a dlhotrvajúceho brzdenia bez prerušenia.
h) Na poškodenie/ odtrhnutie styčnej karbónovej vrstvy pri odstraňovaní galusky z ráfika neodborným spôsobom a / alebo v dôsledku použitia tekutých agresívnych lepidiel (odporúčame použiť galusky TUFO lepené pomocou obojstrannej galuskovej pásky TUFO).
ch) Na odchylku vo váhe kolesa, ktorá neprekračuje 7% uvádzanej hmotnosti daného modelu.

Ak sa nejedná o záručnú opravu, náhradné diely a úkony budú účtované podľa cenníka.

Adresa pre zaslanie kolies na servis v záručnej lehote (do 24 mesiacov od dátumu zakúpenia)

Equinox Europe
Vavrečkova 5657
34. budova Areál Svit
762 17 Zlín
Česká Republika

info@eqnx.co
00420 732 654 969

Adresa pre zaslanie kolies na servis po záručnej lehote (dlhšie ako 24 mesiacov od dátumu zakúpenia)

RICARDO SPORT
Plumlovská 89, Prostějov, 79601
info@ricardosport.cz
00420 703 335 588
www.ricardosport.cz
Zodpovedný pracovník: Richard Šmída

Nechajte nám kontakt.
Ozveme sa Vám

Zadajte váš platný telefón
Formulár bol odoslaný. Budeme vás kontaktovať.

Milan Šimek

Riaditeľ Equinox Europe, s.r.o. a bývalý pretekár